Tipy a rady

Tipy, rady na prípravu tlačových dát/podkladov k realizácií tlače a výroby, uľahčia prácu a skrátia čas na výrobu ak budete dodržiavať naše pokyny.

Ako poslať tlačové podklady.
· e-mailom, cez úschovňu, nahrať na náš FTP, na USB

Čo musí obsahovať Vaše zadanie.
· názov zákazky v tvare: NÁZOV_ŠÍRKA x VYŠKA cm alebo mm napr. megaboard1_4000x4000mm_.pdf

· farebnosť tlače – jednostranná alebo obojstranná, náklad, gramáž, druh papiera, knihárske spracovanie

Názov súboru dodávajte bez diakritiky a špeciálnych znakov!!!

Ako uložiť tlačové podklady.
· farebný model CMYK, nie! RGB, správne nastavenie čiernej C 60  M 60 Y 60 K 100

· spadávka – min. 3 mm z každej strany, pri finálnom spracovaní sa oreže na požadovaný formát
· orezové značky musia byť vzdialené min. 3 mm od formátu po oreze
· obrázky alebo grafiky umiestnené na spadávku musia presahovať čistý formát o 3-5 mm
· najvhodnejší formát – pdf alebo tif 8bit/kanál, (môže byť s LZW kompresiou), prípadne jpg, psd
· tlač piatej doplnkovej farby (napríklad bielou) konzultujte s obchodným oddelením
· v súbore musia byť zahrnuté všetky fonty, texty a logá v krivkách
· vzdialenosť textov a dôležitej grafiky musí byť odsadená od orezovej značky 3-5 mm
· čistý formát treba umiestniť vždy na stred dokumentu
· podklad musí byť uložený v jednej vrstve, odstráňte alebo prerastrujte priehľadnosti (transparencies), alebo použite pdf formát – verzia PDFX-1a:2001; skontrolujte overprint

· vždy bez vložených ICC profilov alebo s použitím štandardného ICC profilu ISOcoated_v2_eci.icc

Príprava podkladov pre hárkovú tlač:
Mierka 1:1       300 dpi
· v
izitky, pozvánky, letáky, plagáty, brožurky / buletiny, svadobné oznámenia, foldre/zakladače, firemné tlačoviny, pohľadnice, kalendáre, diplomy, etikety


Príprava podkladov pre veľkoplošnú tlač:
mierka 1:10        300 dpi bigboardy, billboardy, bannery, mashe/siete, megaboardy
mierka 1:1          200 dpi citylight
mierka 1:1          300 dpi obrazy na stenu, tapety, veľkoplošná interierová tlač

Príprava podkladov pre rezací ploter:
mierka 1:1       vektorový digitálny formát ai, eps, cdr

V prípade úpravy, opravy podkladov a dát si účtujeme dodatočné grafické práce 25 €/hod.

Objednávateľ je zodpovedný za obsah vizualizácie (grafika, gramatika, jazyková mutácia, cena…).
Pri nedodržaní podmienok neručíme za výstupnú kvalitu, farebnosť a termín vyhotovenia zákazky. Spoločnosť Fibra print s.r.o. nezodpovedá za správnosť dodaných podkladov a dát k realizácií a výrobe objednaných zákazok.